|

Mer än 100 år av att ge tillbaka; Egmontstiftelsens välgörenhetsarbete

Vi är mycket stolta över det arbete vi gör, och här är varför:

  • Välgörenhetsverksamheten för 2021 uppgår till 13 miljoner euro.
  • Det totala värdet av våra donationer är uppe i 450 miljoner euro.
  • Kär tradition som påbörjades redan år 1920.

Du kanske inte vet detta om Egmont, men hela Egmont är en stiftelse. Vi har inga ägare och alla vinster från alla våra företag återinvesteras eller doneras. Vi har alltid haft och kommer att fortsätta att engagera oss för att göra gott och hjälpa samhället.

Egmont Foundation grundades redan 1920 och firade nyligen sin hundraårsdag, och vår passion för utbildning och en ljusare framtid har inte minskat. Faktum är att vi känner oss starkare än någonsin när det gäller att skapa förändring. Stiftelsens huvudmål är att alla ungdomar I Danmark senast 2030 ska ha möjlighet att slutföra en gymnasieutbildning. Detta vill vi göra genom att minska ojämlikheten i inlärning för barn och ungdomar i riskzonen i Skandinavien och minska antalet avhopp.

När Egmont fyllde hundra år delades två jubileumspriser ut som vardera bestod av 1 miljon danska kronor. Egmontstiftelsens medarbetarpris gick till initiativet Ung Sorg, och Egmontstiftelsens jubileumspris överlämnades till programmet Läs för livet. År 2022 kommer Egmontstiftelsen i Danmark, Sverige och Norge att donera 110 miljoner danska kronor för att hjälpa barn och ungdomar i riskzonen, och de totala donationerna från stiftelsen har hittills uppgått till 3,3 miljarder danska kronor.

Om du vill veta mer om Egmontstiftelsen och det arbete som vi gör, besök – Egmontstiftelsen | Egmont

Liknande inlägg